GİZLİLİK POLİTİKASI
1. GİRİŞ
…………………………. (“Bundan böyle kısaca “Kaçış Planı” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz. 

2.POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika, Kaçış Planı’na iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle Kaçış Planı ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir. Bu politika Kaçış Planı olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitemiz üzerinden verdiğimiz hizmetler ve sizler tarafından tarafımıza online formlar aracılığı ile ilettiğini bilgiler için geçerlidir.
Kaçış Planı olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebiliriz. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerimiz kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse işbu Politika’yı güncelleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bu Politika’nın amacı:
1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma          nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
2. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
3. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplerle işlendiğini ve
4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.

3.TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMACI

Kişisel Veri 
Kategorileri         Kişisel Veri Tipleri                                                                

Kimlik                                                                                                  • Ad
                                                                                                              • Soyad

İletişim                                                                                                • Telefon
                                                                                                              • E-posta

Müşteri İşlem                                                                                      • Satın Alınan Eğitim                                         Paketi Bilgisi
                                                                                                              • Talep/Şikayet

Pazarlama                                                                                           • Alış Veriş Geçmişi                                              Bilgileri
                                                                                                               • Çerez Kayıtları
                                                                                                               • Kampanya Çalışması                                        ile Elde Edilen                                                  Bilgiler

İşlem Güvenliği
                                                                                                               • IP Adresi

Kaçış Planı olarak internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve internet sitemiz üzerinden online formları doldurduğunuzda yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

• Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
.
• Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar;
Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Amaçları ile işlemekteyiz.

• Kredi Kartı Bilgileri
Kaçış Planı olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.


4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERE DAYANARAK İŞLEMEKTEYİZ?
İnternet Sitesi Üzerinden -> Kimlik, İletişim -> KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması


İnternet Sitesi Üzerinden  Seminerle Katılım için Form Doldurulması ->  Müşteri İşlem, Pazarlama, Kimlik, İletişim ->  KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi ilettiğiniz Form Aracılığı ile İşlediğimiz Verileriniz. ->   Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim -> KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden Yaptığınız İşlemler -> Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Değerlendirme ->   KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması
KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması”
KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz ->  Pazarlama, İşlem Güvenliği -> KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde düzenlenmiş olan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemesinin zorunlu olması
KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 
5. ÇEREZLER VASITASI İLE İŞLENEN VERİLERİNİZ
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Kaçış Planı tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Kaçış Planı tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kaçış Planı tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEKTİR
Kimlik, iletişim ve görsel işitsel kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, , gelişim peformasınızın değerlendirilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve eğitmenlerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

İşbu Politika’nın 4. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

7. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ
Kaçış Planı olarak bu Politika’yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz Kaçış Planı olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz. Kaçış Planı bu nedenle sizleri, Kaçış Planı’nı Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

8. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin ………………, İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinden ……… adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.

1. GİRİŞ
…………………………. (“Bundan böyle kısaca “Kaçış Planı” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz. 

2.POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika, Kaçış Planı’na iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle Kaçış Planı ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir. Bu politika Kaçış Planı olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitemiz üzerinden verdiğimiz hizmetler ve sizler tarafından tarafımıza online formlar aracılığı ile ilettiğini bilgiler için geçerlidir.
Kaçış Planı olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebiliriz. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerimiz kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse işbu Politika’yı güncelleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Bu Politika’nın amacı:
1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma          nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
2. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
3. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplerle işlendiğini ve
4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.

3.TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARIN İŞLENME AMACI

Kişisel Veri Kategorileri                                         Kişisel Veri Tipleri

Kimlik                                                                           • Ad
                                                                                      • Soyad

İletişim                                                                         • Telefon
                                                                                      • E-posta

Müşteri İşlem                                                              • Satın Alınan Eğitim Paketi Bilgisi
                                                                                      • Talep/Şikayet

Pazarlama                                                                    • Alış Veriş Geçmişi Bilgileri
                                                                                       • Çerez Kayıtları
                                                                                       • Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler

İşlem Güvenliği
                                                                                       • IP Adresi

Kaçış Planı olarak internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve internet sitemiz üzerinden online formları doldurduğunuzda yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

• Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
.
• Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Görsel ve İşitsel Kayıtlar;
Pazarlama Faaliyetlerimizin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, Mal/Hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

• Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

• İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Amaçları ile işlemekteyiz.

• Kredi Kartı Bilgileri
Kaçış Planı olarak tarafımızca kredi kartı bilginiz işlenmemektedir.


4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERE DAYANARAK İŞLEMEKTEYİZ?

Yöntem                                              Veri kategorisi                                            Hukuki sebep
İnternet Sitesi Üzerinden                 Kimlik, İletişim                                              KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan bir sözleşmenin                                                                                                                                             kurulması veya ifası ile doğrudan                                                                                                                                               doğruya ilgili olması kaydıyla için veri                                                                                                                                         işlemenin gerekli olması
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan veri sorumlusunun                                                                                                                                       hukuki yükümlülüğünü yerine                                                                                                                                                     getirmesi için veri işlemesinin zorunlu                                                                                                                                       olması

İnternet Sitesi Üzerinden                Müşteri İşlem, Pazarlama,                          KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde  
Seminerle Katılım İçin                      Kimlik, İletişim                                              düzenlenmiş olan bir sözleşmenin 
Form Doldurulması                                                                                                  kurulması veya ifası ile doğrudan  
                                                                                                                                     doğruya ilgili olması kaydıyla için veri                                                                                                                                         işlemenin gerekli olması   
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan bir sözleşmenin                                                                                                                                             kurulması veya ifası ile doğrudan                                                                                                                                               doğruya ilgili olması kaydıyla için veri                                                                                                                                         işlemenin gerekli olması
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun                                                                                                                                       hukuki yükümlülüğünü yerine                                                                                                                                                     getirmesi için veri işlemesinin zorunlu                                                                                                                                       olması”
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde                                                                                                                                         düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel                                                                                                                                           hak ve özgürlüklerine zarar                                                                                                                                                         vermemek kaydıyla, veri                                                                                                                                                               sorumlusunun meşru menfaatleri için                                                                                                                                       veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesi Üzerinden                Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim                     KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde 
Müşteri Şikayet ve Taleplerinizi                                                                              düzenlenmiş olan bir sözleşmenin 
ilettiğiniz Form Aracılığı ile                                                                                       kurulması veya ifası ile doğrudan 
 İşlediğimiz Verileriniz.                                                                                             doğruya ilgili olması kaydıyla için veri                                                                                                                                         işlemenin gerekli olması

                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun                                                                                                                                       hukuki yükümlülüğünü yerine                                                                                                                                                     getirmesi için veri işlemesinin zorunlu                                                                                                                                       olması”
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde                                                                                                                                         düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel                                                                                                                                           hak ve özgürlüklerine zarar  
                                                                                                                                     vermemek kaydıyla, veri                                                                                                                                                               sorumlusunun meşru menfaatleri için                                                                                                                                       veri işlemesinin zorunlu olması

internet Sitesi Üzerinden                 Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği,                 KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde 
Yaptığınız İşlemler                             Değerlendirme                                             düzenlenmiş olan bir sözleşmenin                                                                                                                                             kurulması veya ifası ile doğrudan                                                                                                                                               doğruya ilgili olması kaydıyla için veri                                                                                                                                         işlemenin gerekli olması

                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde                                                                                                                                       düzenlenmiş olan “veri sorumlusunun                                                                                                                                       hukuki yükümlülüğünü yerine                                                                                                                                                     getirmesi için veri işlemesinin zorunlu                                                                                                                                       olması”

                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde                                                                                                                                         düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel                                                                                                                                           hak ve özgürlüklerine zarar
                                                                                                                                     vermemek kaydıyla, veri                                                                                                                                                               sorumlusunun meşru menfaatleri için                                                                                                                                       veri işlemesinin zorunlu olması

Sunucularımıza eriştiğinizde            Pazarlama, İşlem Güvenliği                       KVKK’nun 5. maddesinin (ç) bendinde 
Otomatik Olarak İşlediğimiz                                                                                    düzenlenmiş olan veri sorumlusunun 
Verileriniz                                                                                                                   hukuki yükümlülüğünü yerine                                                                                                                                                     getirmesi için veri işlemesinin zorunlu
                                                                                                                                     olması
                                                                                                                                     KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde                                                                                                                                         düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel                                                                                                                                           hak ve özgürlüklerine zarar
                                                                                                                                     vermemek kaydıyla, veri                                                                                                                                                               sorumlusunun meşru menfaatleri için                                                                                                                                       veri işlemesinin zorunlu olması

5. ÇEREZLER VASITASI İLE İŞLENEN VERİLERİNİZ
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Kaçış Planı tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Kaçış Planı tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Kaçış Planı tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLAR İLE AKTARILABİLECEKTİR
Kimlik, iletişim ve görsel işitsel kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, , gelişim peformasınızın değerlendirilmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve eğitmenlerimiz ile paylaşmaktayız.

Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

İşbu Politika’nın 4. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

7. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ
Kaçış Planı olarak bu Politika’yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz Kaçış Planı olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz. Kaçış Planı bu nedenle sizleri, Kaçış Planı’nı Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.

8. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin ………………, İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait olarak kayıtlı olan e-mail adresi üzerinden ……… adresine elektronik posta yöntemi ile iletebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI
1. Çerez Politikası Hakkında
....................... (“Kaçış Planı”) olarak birçok şirket gibi bizler de internet sitemiz kapsamında belirli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Buna ek olarak, dış bağlantı içeren bazı sayfalarımızda, tarafınızı bilgilendirme imkânımız olmaksızın da çerez kullanımı söz konusu olabileceğini belirtmek isteriz. Bunlara bağlı olarak, işbu Çerez Politikası (“Politika”) Kaçış Planı olarak yönettiğimiz https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitesinde kullanılan çerezler kapsamında internet sitemizi ziyaret eden kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, ilgili çerezler aşağıda açıklanan şekillere uygun olarak tarafımızca kullanılacaktır.

2. Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Bu noktada, çerezlerin tarayıcınızda saklanmasıyla ilgili olarak iki farklı tür ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan ilki kalıcı çerezler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür çerezler saklama için belirlenen süre boyunca çevrimiçi ziyaretçinin cihazında saklanmakta olup, çevrimiçi ziyaretçi ilgili çerezi oluşturan web sitesini her ziyaret ettiğinde etkin hale gelir.

Diğer tür çerezler ise oturum çerezleri olarak anılmaktadır. Bu tür çerezler çevrimiçi ziyaretçinin ilgili internet sitesini ziyaret ettiği andan tarayıcı penceresinin kapatıldığı ana kadar aktif olarak saklanmakta olan çerezlerdir.

3. İnternet Sitemizde Yer Alan Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitenin İşlemesi için Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler
Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler saklanmamaktadır.

Analitik/Performans
Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

İşlevsellik
Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. Kaçış Planı tarafından veya hizmetlerinden sayfalarımızda faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılabilirler.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler KVKK’ya uygun olarak yürütülmektedir.

4. Çerezlerin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme ve Çerezlerin Yönetimi
İşbu internet sitesini kullanarak, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. İnternet sitemizi ilk defa ziyaret ettiğinizde ya da çerezlerinizi sıfırladığınızda, sizleri çerez kullanımımıza ilişkin olarak bilgilendiririz. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesinin düşebileceğini ve internet sitemizin çeşitli işlevlerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.
İnternet tarayıcılarının birçoğu tüm çerezleri kabul eder şekilde geliştirilmiş olup, kullanıcılar tarayıcı ayarları değiştirerek de çerezleri engelleyebilir veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu kapsamda, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını reddedebilir, çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.
Tarayıcınız üzerinden çerez kullanımına ilişkin ayarları değiştirmek hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan tarayıcılara özel olarak düzenlenmiş linkleri ilgili olan tarayıcıya ait logoya tıklayarak inceleyebilirsiniz.
           Google Chrome Mozilla Firefox Safari Opera (İngilizce) Internet Explorer


5. GOOGLE ANALYTICS
Kaçış Planı olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitesinde Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesi ziyaretçilerimizi kişisel olarak tanımlamaksızın bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerine ait bilgileri toplamaktayız. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçisi olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi sayfalarında gezinti yaparken, giriş yaptığınız sayfaları, örneğin sayfanın URL'si gibi bilgileri kayıt altına alarak tarafımıza bu bilgileri sağlar. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçilerimizin sitemiz kapsamında daha önce yaptıkları etkileşimleri kaydederek kullanıcıların hareketlerini kaydetmek amacıyla çerezler kullanır. Google Analytics, siteyi kullanımınızla ilgili analiz yapabilmemizi kolaylaştırmak için bilgisayarınıza kaydedilen çerezleri kullanır. IP adresiniz de dahil olmak üzere sitemize yaptığınız ziyaretlerin zamanı, yeri ve sıklığı gibi bilgileriniz ilgili çerez vasıtasıyla saklanmaktadır.
İşbu çerezlerin kullanımını aşağıdaki bağlantıda yer alan eklentiyi yüklemek suretiyle kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

6. İnternet Sitemizde Yer Alan

Çerezlere İlişkin Özet Bilgiler

Çerez İsmi:  _ga
Çerez Açıklaması: Site analitiği yapılabilmesi için ziyaretçi ve oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. 
Çerez Tipi: Analitik/Performans
Saklanma Süresi: 2 yıl

1. Çerez Politikası Hakkında
....................... (“Kaçış Planı”) olarak birçok şirket gibi bizler de internet sitemiz kapsamında belirli alanlarda çerezler kullanmaktayız. Buna ek olarak, dış bağlantı içeren bazı sayfalarımızda, tarafınızı bilgilendirme imkânımız olmaksızın da çerez kullanımı söz konusu olabileceğini belirtmek isteriz. Bunlara bağlı olarak, işbu Çerez Politikası (“Politika”) Kaçış Planı olarak yönettiğimiz https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitesinde kullanılan çerezler kapsamında internet sitemizi ziyaret eden kişileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, ilgili çerezler aşağıda açıklanan şekillere uygun olarak tarafımızca kullanılacaktır.

2. Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.

Bu noktada, çerezlerin tarayıcınızda saklanmasıyla ilgili olarak iki farklı tür ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan ilki kalıcı çerezler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür çerezler saklama için belirlenen süre boyunca çevrimiçi ziyaretçinin cihazında saklanmakta olup, çevrimiçi ziyaretçi ilgili çerezi oluşturan web sitesini her ziyaret ettiğinde etkin hale gelir.

Diğer tür çerezler ise oturum çerezleri olarak anılmaktadır. Bu tür çerezler çevrimiçi ziyaretçinin ilgili internet sitesini ziyaret ettiği andan tarayıcı penceresinin kapatıldığı ana kadar aktif olarak saklanmakta olan çerezlerdir.

3. İnternet Sitemizde Yer Alan Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Sitenin İşlemesi için Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler
Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler saklanmamaktadır.

Analitik/Performans
Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

İşlevsellik
Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. Kaçış Planı tarafından veya hizmetlerinden sayfalarımızda faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından kullanılabilirler.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri
Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacaktır.
Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler KVKK’ya uygun olarak yürütülmektedir.

4. Çerezlerin Kullanımına İlişkin Bilgilendirme ve Çerezlerin Yönetimi
İşbu internet sitesini kullanarak, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. İnternet sitemizi ilk defa ziyaret ettiğinizde ya da çerezlerinizi sıfırladığınızda, sizleri çerez kullanımımıza ilişkin olarak bilgilendiririz. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesinin düşebileceğini ve internet sitemizin çeşitli işlevlerinin çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.
İnternet tarayıcılarının birçoğu tüm çerezleri kabul eder şekilde geliştirilmiş olup, kullanıcılar tarayıcı ayarları değiştirerek de çerezleri engelleyebilir veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu kapsamda, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerez kullanımını reddedebilir, çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz.5. GOOGLE ANALYTICS
Kaçış Planı olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi internet sitesinde Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Bu çerezler vasıtasıyla internet sitesi ziyaretçilerimizi kişisel olarak tanımlamaksızın bilgi toplamak ve web sitesi kullanım istatistiklerine ait bilgileri toplamaktayız. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçisi olarak https://kacisplani.net/dunyavatandasi sayfalarında gezinti yaparken, giriş yaptığınız sayfaları, örneğin sayfanın URL'si gibi bilgileri kayıt altına alarak tarafımıza bu bilgileri sağlar. Google Analytics, internet sitesi ziyaretçilerimizin sitemiz kapsamında daha önce yaptıkları etkileşimleri kaydederek kullanıcıların hareketlerini kaydetmek amacıyla çerezler kullanır. Google Analytics, siteyi kullanımınızla ilgili analiz yapabilmemizi kolaylaştırmak için bilgisayarınıza kaydedilen çerezleri kullanır. IP adresiniz de dahil olmak üzere sitemize yaptığınız ziyaretlerin zamanı, yeri ve sıklığı gibi bilgileriniz ilgili çerez vasıtasıyla saklanmaktadır.
İşbu çerezlerin kullanımını aşağıdaki bağlantıda yer alan eklentiyi yüklemek suretiyle kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz:


6. İnternet Sitemizde Yer Alan Çerezlere İlişkin Özet Bilgiler
Çerez İsmi                                       Çerez Açıklaması                             Çerez Tipi                        Saklanma Süresi
_ga                                                     Site analitiği yapılabilmesi                Analitik/Performans      2 yıl
                                                           için ziyaretçi ve oturum ve 
                                                           kampanya verilerini hesaplamak 
                                                           için kullanılır.
İptal- İade Koşulları 

* Alıcı alımdan sonra ilk 24 saat içinde ürünü iptal edebilir. 

* İndirimli ürünlerin hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan bir sorun olmadıkça (taahhütün yerine getirilmemesi vs…) iade hakkı bulunmamaktadır.

* Alıcı ürünü 5 gün içerisinde iptal etmek istediği takdirde ücretin yarısı kısmi iade yapılır. Sonrasında iade hakkı bulunmamaktadır. 

* Kaçış Planı ekibi ile olan iletişimde saygı sınırlarını aşma durumunda (Hakaret vb. tutumlarda) Kaçış Planı ekibinin yasal yollara başvurma ve kişiyle iletişimi sonlandırma hakkı vardır.
© kacisplani.net All Rights Reserved
NOT FACEBOOK: THIS SITE IS NOT A PART OF THE FACEBOOK WEBSITE OR FACEBOOK INC. ADDITIONALLY, THIS SITE IS NOT ENDORSED BY FACEBOOK IN ANY WAY. FACEBOOK IS A TRADEMARK OF FACEBOOK, INC.

Powered By ClickFunnels.com